14. februar 2023

Bedre løsning

Tirsdag 7. februar ble et nytt forslag til Portalbygget presentert for politikerne i formannskapet. Opprinnelig lå det et forslag til grunn tegnet av Snøhetta. Dette forslaget vant prosjektkonkurransen Horten havnevesen og Horten kommune utlyste i 2015, og ble godkjent av kommunestyret juni 2020.

Forslaget fra Snøhetta skapte engasjement hos befolkningen. Nå foreligger reviderte tegninger. Spir Arkitekter har tegnet et moderne kontorbygg på fire etasjer. Det nye forslaget gir en bedre løsning enn det først skisserte. Samtidig vil det harmonere fint mot naboeiendommen Horten Havnepark.

Tilrettelegge for aktivitet og handel

Vi vil tilrettelegge for at dette skal bli et område med aktivitet og handel. I første etasje ønsker vi utadrettet virksomhet, enten servering eller forretninger, i tilknytning til et flott torg med overbygg. I andre og tredje etasje blir det kontorer. Fjerde etasje vil ha møterom, og etasjen trekkes inn slik at vi får en fantastisk takterrasse, som kan benyttes av bedrifter og leietakere til møter og arrangementer.

Nå avventer en ny forhåndskonferanse med kommunen for å avklare videre rammer for dette flotte prosjektet.

Illustrasjoner | Spir Arkitekter AS

Medieomtale Gjengangeren:

Her kan Horten få enda et torg: – Regner med at en del kunne tenke seg å flytte hit

Lignende nyheter