16. mai 2024

En milepæl i et langvarig arbeid
Hovedutvalg for samfunn, teknikk og miljø (STM) i Holmestrand kommune vedtok i møte 29.02.24 å legge forslag til detaljreguleringsplan for Holmestrand næringspark ut til offentlig ettersyn. Tilsvarende gjorde utvalg for Plan og Bygg (UPB) i Tønsberg kommune 16.02.2024.

Planforslaget legger til rette for etablering av en næringspark som ligger både i Holmestrand og Tønsberg kommuner. Det åpnes for blanding av logistikk, lett industri og lager med tilhørende kontorbebyggelse.

Mer informasjon er å finne på de respektive kommunenes hjemmesider:
Tønsberg kommune – Detaljregulering av Holmestrand næringspark – høring og offentlig ettersyn – Tønsberg kommune (tonsberg.kommune.no)

Holmestrand kommune – Detaljreguleringsplan for Holmestrand næringspark – planID 2019054 – offentlig ettersyn – Holmestrand kommune

Lignende nyheter