04. oktober 2021

Horten Havnepark

Gjennom tett samarbeid med arkitekt A-lab og mange runder internt har vi nå bearbeidet tidligere illustrasjoner og kommet frem til et utradisjonelt leilighetsbygg som svarer opp til politikernes forventing om nyskapende arkitektur. For å bryte opp fasaden har A-lab laget et rutemønster og lagt inn farger, hvor fargene på fasadene er hentet opp av lokale farger i Horten, som oker, terrakotta og grønntoner.  

Prosjektet i sin helhet

Prosjektet består av 76 boenheter hvor minimum 40 prosent av leilighetene skal være 80 m² BRA eller større. Leilighetene vil ha minimum 10 m² privat uteoppholdsareal, og det vil etableres et felles rom i første etasje for sykkelverksted/-reparasjon.

Foran boligene og rundt Horten havnevesens lokaler vil det bli en aktivitetspark. Videre blir det næring på grunnplan og over parkering vil det legges til rette for treningssenter, klatrepark, buldrepark og helsesenter. Vi ønsker at havneparken skal bli en skikkelig publikumsmagnet for folk i alle aldre. Asplan Viak er i gang med detaljplanlegging i samarbeid med Horten kommune, som senere vil ha ansvaret for vedlikeholdet av parken.

Støy- og miljøtilpasninger

Leilighetsbygget skal tilknyttes fjernvarme og det skal etableres minst 800 m² solcellepanel på tak. Det bygges forsterket løsning for sikring mot bølger/flom langs sjøfronten. Videre er det prosjektert for maksimal støybelastning som betyr innglassing av terrasser mot både Smith stål og mot Gjestehavna.

 

I rute

Prosjektet har nå vært ute på høring, og er svart opp. NVE krever at steinfyllingen ytterst mot sjøen, som skal sørge for bedre bølgesikring, dokumenteres bedre med tanke på grunnbrudd. Smith Stål har ikke kommet med noen merknader. Det betyr at veien inn til området vil bli liggende der den er planlagt, fra rundkjøringen og langs bygget til Smith Stål og ned i parkeringskjeller.

Reguleringsplanen kommer til andregangs behandling i slutten av november. Hvis den går igjennom er neste steg å søke rammetillatelse. Om rammetillatelsen blir godkjent innen mars neste år, kan prosjektet legges utpå markedet, forhåpentligvis med salgsstart rundt påsketider.

Lignende nyheter