27. mai 2021

Sentral beliggenhet

Næringsbygget Kristina Kvarteret ligger rett ved Tønsbergjernbanestasjon og står nå foran en total rehabilitering, hvor kun eksisterende betongkonstruksjoner tas vare på, og det skal bygges på i snitt 3 nye etasjer.

Asplan Viak har, sammen med utbygger Kaldnes Utvikling, samarbeidet tett for å skape et miljøvennlig og tidsriktig næringsbygg.

- I Asplan Viak er vi opptatt av at miljø settes høyt på dagsorden i alle prosjekter. I dette prosjektet har vi i Asplan Viak fått bruke vår erfaring og kompetanse til å påvirke rehabiliteringen av bygget i en miljøriktig retning. Uttaler Marte Paus Vadem, prosjektleder i Asplan Viak. Hun har fulgt prosjektet helt fra mulighetsstudiet og frem til detaljprosjekteringsfasen prosjektet er inne i nå. Videre sier hun:

- Det har vært veldig motiverende og inspirerende å samarbeide med Kaldnes Utvikling som allerede tidlig i prosessen satt mål om BREEAM Excellent og Passivhusnivå. Vi ser nå at vi høyst sannsynlig når disse målene, noe som er ekstra gøy når vi selv skal flytte inn i bygget så snart det står klart.

Kvalitetsheving i arkitektur og omgivelser

Prosjektet vil bidra til byutvikling i Tønsberg sentrum gjennom kvalitetsheving i arkitektur og omgivelser, økt arealutnyttelse og ca 200 kontorarbeidsplasser i knutepunktet.

Prosjektet er nylig godkjent av kommunen og det er allerede inngått to store leieavtaler. Det er god fremdrift i prosjektet og stor entusiasme hos alle involverte parter. Asplan Viak flytter selv inn som leietaker i bygget innen årsslutt 2022.

Prosjektleder John André Gurijordet i Kaldnes Utvikling, forteller: - Dette vil bli et attraktivt, flott og levende kompetansehus midt i sentrum rett ved Vestfolds største kollektivknutepunkt. Det å ta vare på eksisterende betongkonstruksjoner i størst mulig grad har dannet et godt utgangspunkt for et prosjekt med høye miljø- og klimaambisjoner.

Tydelig miljøprofil

For å nå miljøambisjonene er det også utarbeidet et konsept for fellesarealer innendørs, der det blant annet er lagt stor vekt på muligheten for ombruk av materialer.

Grønne vegger og blågrønne tak vil, i tillegg til egenprodusert strøm fra solceller på det øverste taket, gjøre at nye Kristina Kvarteret vil fremstå med en tydelig miljøprofil.

Kontoransvarlig for Asplan Viaks kontor i Tønsberg, Odd Ivar Kjærås, gleder seg til å flytte inn i nye kontorlokaler.

- Kontorer i Asplan Viak ses på som et strategisk virkemiddel. Å flytte inn i et rehabilitert miljøbygg som Kristina Kvarteret, i nærheten av Tønsberg jernbanestasjon, er viktig for å følge opp firmaets mål om at de kontorbyggene Asplan Viak er i skal være bærekraftige miljøbygg, uttaler han.

Grønt byggelån

Finansiering av prosjektet i Kristina Kvarteret vil være et av de første såkalte Grønne Byggelån i DNB Bank. Innen 2025 har DNB en ambisjon om å ha gitt samlet 130 milliarder kroner i grønn finansiering av eiendom.

En grønnere eiendomsbransje er viktig for at Norge skal kutte strømforbruk og CO2-utslipp. Bransjen forbruker 40 prosent av materialressursene og 40 prosent av energien i det norske samfunnet. I tillegg kommer 25 prosent av avfallet i Norge herfra.

- Det er viktig at eiendomsbransjen både tar vare på og forbedrer byggene de allerede har, og at byggene de velger å bygge er bærekraftige. For å få et grønt byggelån i forbindelse med rehabilitering av eksisterende bygg må det blant annet dokumenteres med minimum 30 prosent energiforbedring, sier Petter Bagstevold i DNB Bank.

Lignende nyheter