NEttside
Omfang
15.100
ft²
Sted
Horten Havnepark
Prosjekt type
Bolig
Status
Ferdig
Pågående
Prosjektbeskrivelse

Prosjektet består av 71 boenheter, hvor leilighetene varierer i størrelse fra 70 – 150 m² BRA, med minimum 14 m² privatuteoppholdsareal. Detaljregulering er vedtatt, og vi avventer godkjenning av rammetillatelsen.

Prosjektet legges ut på markedet med salgsstart  i løpet av høsten 2022.

Ønsker du å holdes oppdatert om utviklingen av prosjektet?
Registrer din interesse på prosjektets hjemmeside: hortenhavnepark.no

Kontaktperson: Even Landsem

Lignende prosjekter