Omfang
310 000
ft²
Sted
Våleveien 46, Holmestrand
Prosjekt type
Næring
Status
Ferdig
Pågående
Prosjektbeskrivelse

Området skal utvikles som en regional næringspark med nær tilknytning til E18 og sentral beliggenhet på vestsiden av Oslofjorden. Det planlegges en blanding av logistikk, industri, lager og tilhørende kontor. Planen er å legge til rette for 80.000-115.000 m2 ved full utnyttelse.Ved rundkjøringen i nordvest er det ønskelig med et servicesenter med elbil­ladere og tilhørende restaurant i et område på ca. 7 dekar med en utnyttelse på 1000 m2.

Det jobbes nå med å ferdigstille og sammenfatte et gjennomarbeidet og komplett planforslag, med mange ulike tema og konsekvensutredninger.


Kontaktperson: Eirik Sunde og Even Landsem

Prosjektets egen hjemmeside: Holmestrand Næringspark

Lignende prosjekter